Teollisuus Ylä-Savossa

Teollisuuden näkökulmasta Ylä-Savossa on vahva ja kansainvälisesti tunnettu yläsavolainen teollisuusklusteri, jolla on vahvaa vientitoimintaa. Teollisuuden ympärille on kehittynyt toimivaa palveluliiketoimintaa ja osavalmistusta.

Ylä-Savon teollisuuden liikevaihto kasvaa nopeammin kuin koko maan teollisuus. Ylä-Savon teollisuuden liikevaihto oli 3 200 milj euroa vuonna 2021. Teollisuutemme keskimääräinen kasvuvauhti oli viime vuosina noin 7 prosenttia. Metalliteollisuus on ollut Ylä-Savon kasvun veturi. Ylä-Savon viennin arvo oli 652 M€ (2021). Pitkäaikaisesta kasvusta johtuen Ylä-Savossa on edelleen työpaikkoja tarjolla työntekijöille.

Yla-Savon viennin vuosimuutos