Tietoa meistä

Olemme tarjonneet yläsavolaisen teollisuuden puolueetonta ja paikallista edunvalvontaa jo vuodesta 1883. Jäsenistössämme on yläsavolaisen teollisuuden suuret ja pienet yritykset. Pyrimme edistämään yläsavolaisten yritysten ainutlaatuista yhteistyötä. Päämääränämme onkin Ylä-Savo, joka on kiinnostava kohde teollisuudelle tulla, pysyä ja menestyä ja paikka, jossa ihmiset voivat aidosti elää Suomen parasta arjen luksusta.

Vahvistamme yhdessä alueen elinvoimaa tiiviillä yhteistyöllä alueen oppilaitosten, kuntapäättäjien, eri rahoittajatahojen ja muiden teollisuuden toimintaan vaikuttavien tahojen kanssa.